Навіщо потрібен лічильник тепла?

Кожна будівля та квартира, які приєднані до системи централізованого теплопостачання, споживають теплову енергію, необхідну для підтримки оптимальної температури у приміщеннях. Пристрій, який дозволяє контролювати кількість спожитої теплової енергії − це лічильник тепла. За допомогою теплового лічильника можна також контролювати параметри теплоносія (води що циркулює в опалювальних приладах).

Тепловий лічильник дозволяє сплачувати лише за фактично спожиту теплову енергію. Тож якщо у вашому будинку впроваджуються енергозберігаючі заходи (утеплення стін та перекриття, заміна вхідних дверей у під'їзді, заміна вікон на сходових клітках тощо), то лише тепловий лічильник дозволить зафіксувати кількість спожитої теплоти і, відповідно, оплати за послуги опалення. Без встановлення теплового лічильника впровадження енергозберігаючих заходів не принесе вам бажаної економії сімейного бюджету. А вона може досягати 40% фактичних витрат. 

Що таке лічильник тепла?

Лічильник тепла − це пристрій для вимірювання спожитої або переданої теплової енергії. Для того щоб дізнатися, скільки ж теплоти було спожито будинком чи квартирою, необхідно знати витрати теплоносія, що рухається в системі опалення, та його температуру на вході в систему й на виході з неї. Тепловий лічильник складається з витратоміра, датчиків температури та електронного обчислювача.

Для визначення кількості теплоти використовується така формула: об’єм теплоносія, який був поданий через витратомір, помножується на різницю температур теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводі та на тепловий коефіцієнт, який характеризує параметри теплоносія.

Чинна законодавчо-нормативна база та паспорти на теплові лічильники визначають правила їх встановлення. Так, лічильник тепла повинен бути внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (інформацію про це можна знайти на сайті ДП «Укрметртестстандарт»). Окрім того, витратоміри повинні встановлюватись на прямолінійних ділянках, датчики температури − на трубопроводах із діаметром не менше 70 мм, а також із використанням додаткової арматури (фільтри, шарові крани, контрольні манометри і термометри). Такий комплекс обладнання називається вузлом комерційного обліку теплової енергії.

Облік теплової енергії у багатоквартирному житловому будинку

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.17 № 2119-19, у споживачів тепла має бути забезпечений комерційний облік теплової енергії. Реалізація такої вимоги досягається за рахунок встановлення загальнобудинкового теплового лічильника на межі майнової (балансової) належності. Остання встановлює межу розподілу інженерної мережі між оператором зовнішніх теплових мереж і власником (співвласниками) будівлі. Ця межа встановлюється згідно з вимогами чинної нормативної документації, зафіксована в угоді на отримання комунальної послуги і, як правило, проходить по зрізу зовнішньої стіни будинку або по засувці у місці відгалуження трубопроводу відводу.

Щоб зрозуміти як здійснювати облік теплоти у будинку та розподіляти між окремим квартирами розглянемо найбільш типові та розповсюджені схеми систем опалення багатоквартирних житлових будинків:

   
Двотрубна
з вертикальною розводкою
Однотрубна 
з вертикальною розводкою
Однотрубна
з горизонтальною розводкою

 

Визначення витрат теплоти окремими квартирами за першою схемою можливе лише за умови наявності у споживачів вузлів розподільного обліку теплової енергії (приладів- розподілювачів, які встановлюються на окремих опалювальних приладах). Для цього необхідно додати показання розподілювачів теплової енергії по опалювальних приладах, розташованих в одній квартирі. Використання квартирних лічильників теплоти за такою схемою є неможливим.

 Аналогічною є ситуація для другої схеми облаштування системи опалення. Можливе також встановлення одного витратоміру на стояк, а датчики температури − на кожен опалювальний прилад. При цьому виникає необхідність додаткового перепрограмування лічильника тепла і також додавання показань по кожному опалювальному приладу, щоб отримати загальне споживання по квартирі.

Лише при наявності системи опалення за третьою схемою, з’являється можливість поквартирного обліку спожитої теплової енергії за допомогою розподільних вузлів обліку - квартирних лічильників тепла.

Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, визначається та розподіляється при цьому між споживачами пропорційно показанням розподільних (квартирних) лічильників або пропорційно площі квартири за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Влаштування комерційного вузла обліку теплоти на межі майнової (балансової) належності є обов’язковою вимогою для будь-якої зі схем системи опалення у будинку. 

Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання

Для встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання замовник подає постачальнику теплової енергії заяву про впровадження комерційного обліку теплової енергії та (або) встановлення теплорегулюючого обладнання з проханням видати технічні умови на встановлення (у випадку, коли замовником виступає абонент) або провести погодження технічного завдання на проектування (у випадку, коли замовником виступає теплопостачальна організація); ДЕТАЛЬНІШЕ

Загальні вимоги до приладів та вузлів комерційного обліку теплової енергії

Вузол комерційного обліку теплової енергії встановлюють на межі майнової (балансової) належності у приміщенні (будівлі), що відповідає вимогам будівельних норм і правил експлуатації цього засобу, а за наявності ІТП – у приміщенні ІТП. Вузли розподільного обліку теплової енергії- прилади-розподілювачі теплової енергії або розподільні квартирні лічильники встановлюють в опалювальних приміщеннях (квартирах) житлового будинку у місцях відгалуження систем опалення у приміщення.

Балансоутримувач приміщення зобов’язаний надати доступ до встановлення, експлуатації, контролю показів приладів обліку теплової енергії та/або теплорегулюючого обладнання.

Вимоги до приладів і вузлів обліку теплової енергії виходять із необхідності визнання їх комерційними й забезпечення мінімальних витрат на їхнє придбання, встановлення та експлуатацію. ДЕТАЛЬНІШЕ

Проектування, вимоги до встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання

Обладнання і введення в експлуатацію вузла обліку теплової енергії, та/або теплорегулюючого обладнання здійснюється за наявності проекту, розробленого і узгодженого згідно з нормами проектування. Проект виконується для визначення конкретних технічних та інженерних рішень, кошторисної вартості будівництва і для виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення). ДЕТАЛЬНІШЕ

Введення в експлуатацію вузлів обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання у споживача
 
Допуск до експлуатації вузла обліку та/або теплорегулюючого обладнання у споживача здійснюється представником теплопостачальної організації у присутності представника споживача, про що складається відповідний акт. Акт складається у двох примірниках, один з яких одержує представник споживача, другий — представник теплопостачальної організації. Акт допуску до експлуатації модернізованого вводу теплоносія в будівлю повинен бути затверджений керівником теплопостачальної організації. ДЕТАЛЬНІШЕ

 

Вузли комерційного обліку теплової енергії належать власнику (є спільною сумісною власністю співвласників) будівлі. Вони приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги та оператором зовнішніх інженерних мереж на абонентський облік протягом 14 календарних днів із дня встановлення або дня отримання виконавцем та оператором звернення власника (співвласників).