У грудні депутати міських рад Мирнограда та Покровська проголосували за прийняття "Планів дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року" (ПДСЕРК), які були розроблені за підтримки Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (Проект USAID). Ці стратегічні плани містять більш ніж 160 інвестиційних проектів та інформаційно-просвітницьких заходів на суму 2,463,4 млрд грн. Їх реалізація сприятиме розвитку екологічно орієнтованої економіки міст та підвищенню якості життя місцевих жителів.

У Мирнограді, наприклад, до ПДСЕРК увійшли 79 інвестиційних проектів та інформаційних заходів на суму 878,8 млн грн. Всі вони спрямовані на підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива та заміщення їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії. Очікується, що за рахунок їх впровадження місто зможе скоротити споживання енергоресурсів на 98,8 тис. МВт∙год, а викиди СО зменшити на 28 тис. т/рік. Економічний ефект від впровадження запропонованих у ПДСРК заходів для міського бюджету становитиме 1,7 млрд грн.

У Покровську, за підрахунками експертів Проекту USAID, реалізація 90 проектів та ініціатив ПДСЕРК дозволить місту скоротити своє енергоспоживання на 254,5 тис. МВт∙год, а також сприятиме зменшенню викидів СО₂ на 67,2 тис. т/рік. Економічний ефект від впровадження цих проектів становитиме близько 3 млрд грн.