Введення в експлуатацію вузлів обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання у споживача 
 
Допуск до експлуатації вузла обліку та/або теплорегулюючого обладнання у споживача здійснюється представником теплопостачальної організації у присутності представника споживача, про що складається відповідний акт. Акт складається у двох примірниках, один з яких одержує представник споживача, другий — представник теплопостачальної організації. Акт допуску до експлуатації модернізованого вводу теплоносія в будівлю повинен бути затверджений керівником теплопостачальної організації. 

Для допуску вузла обліку та/або теплорегулюючого обладнання теплової енергії до експлуатації представник споживача повинен надати:

— принципову схему теплового вводу;

— робочий проект, погоджений з теплопостачальною організацією;

— паспорти засобів вимірювальної техніки, що входять до складу вузла обліку, теплорегулюючого обладнання;

— документи про повірку засобів вимірювальної техніки вузла обліку з діючим тавром держповірника;

— змонтований і перевірений на працездатність вузол обліку, включаючи засоби вимірювальної техніки, що реєструють параметри теплоносія, та теплорегулююче обладнання.

При введенні вузла обліку в експлуатацію повинні бути перевірені:

— відповідність заводських номерів на засобах вимірювальної техніки вказаним у
 паспортах;

 відповідність діапазонів вимірювань встановлених засобів вимірювальної техніки діапазонам вимірюваних параметрів;

— якість монтажу засобів вимірювальної техніки і ліній зв’язку, а також відповідність монтажу вимогам паспорта і проектної документації;

— наявність пломб.

У випадку виявлення невідповідності вимогам, вузол обліку та/або теплорегулююче обладнання до експлуатації не приймається і в акті наводиться повний перелік виявлених недоліків.

Вузол обліку споживача (теплорегулююче обладнання) визнається придатним до експлуатації з моменту підписання акта (представником теплопостачальної організації та представником споживача) та його затвердження в установленому порядку. Облік теплової енергії на основі показань вузла обліку споживача здійснюється з моменту підписання акта про його прийняття в експлуатацію.

Перед кожним опалювальним періодом здійснюється перевірка готовності всього обладнання індивідуального теплового пункту будівлі до експлуатації, про що складається відповідний акт.