Загальні вимоги до приладів та вузлів комерційного обліку теплової енергії

Вузли комерційного обліку теплової енергії встановлюють у пристосованих для цього приміщеннях.

Балансоутримувач приміщення зобов’язаний надати доступ до встановлення, експлуатації, контролю показів приладів обліку теплової енергії та/або теплорегулюючого обладнання.

Вимоги до приладів і вузлів обліку теплової енергії виходять із необхідності визнання їх комерційними й забезпечення мінімальних витрат на їхнє придбання, встановлення та експлуатацію.

До таких вимог варто віднести:

- обов'язковість внесення приладу в Державний реєстр України;

- захист від несанкціонованого втручання в роботу приладів і всього вузла обліку в цілому;

- мінімальна кількість обчислювальних параметрів, які реєструються, та які необхідні для виробництва розрахунків за спожиту теплову енергію;

- мінімальна кількість місць пломбування у вузлів обліку й, отже, найменша ймовірність можливості спотворення показів. Забезпечується, зокрема, моноблочністю конструкції;

- автономність джерела живлення (від батарей) із терміном дії не менш 5-6 років або наявність таймера, що фіксує час відключення зовнішнього електроживлення;

- дотримання нормативного міжповірочного періоду (залежить від виду лічильника);

- недопустимість суттєвого збільшення гідравлічного опору об'єкта обліку.

При обладнанні вузла обліку необхідно вибирати засоби вимірювальної техніки, діапазони вимірювань яких відповідають діапазону зміни параметрів теплоносія на об’єкті.

Межі допустимої відносної похибки приладів комерційного обліку теплової енергії при вимірюванні витрати теплової енергії, витрати теплоносія та його температури, вимірюванні часу напрацювання та простою визначаються проектом і повинні відповідати вимогам ДСТУ
EN 1434:2006 «Теплолічильники».

Засоби контролю режимів теплоспоживання абонентом з боку теплопостачальної організації повинні бути технічно відділені від приладів обліку теплової енергії.

Ці засоби повинні проектуватися, монтуватися й обслуговуватися теплопостачальною організацією та можуть бути реалізовані у вигляді:

- системи диспетчерського дистанційного контролю;

- телемеханічної системи контролю;

- підсистеми контролю в складі автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) або автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП)  теплопостачання.

Вторинні прилади, що складаються з декількох блоків, установлюються в окремій шафі або в окремій секції загальної шафи. При моноблочному виконанні вторинного приладу (обчислювача) допускається його установка поза шафою або в загальній шафі з приладами автоматики регулювання.

Пломбуванню підлягають лічильники води, первинні перетворювачі витрати, термоперетворювачі, вторинний прилад моноблочного виконання, установлений відкрито або в загальній шафі, окрема шафа (окрема секція загальної шафи).

НАЗАД