Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання

Робота зі встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання у споживачів складається з кількох етапів.

Етап №1
 – отримання технічного завдання. Для цього замовник подає постачальнику теплової енергії заяву про впровадження комерційного обліку теплової енергії та (або) встановлення теплорегулюючого обладнання з проханням видати технічні умови на встановлення  (у випадку, коли замовником виступає абонент) або провести погодження технічного завдання на проектування (у випадку, коли замовником виступає теплопостачальна організація);

Етап №2 – випуск та погодження з абонентом технічного завдання на проектування вузла обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання (для випадку, коли замовником виступає теплопостачальна організація);

Етап №3 
– підготовка та видача замовнику технічних умов на встановлення вузла обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання, оплата замовником робіт, що виконані постачальником при підготовці технічних умов (для випадку, коли замовником виступає абонент).

Під час розробки технічних умов необхідно виконати обстеження об'єкту обліку – споживачів тепла (внутрішньої системи опалення будівлі). Мета й зміст робіт на цьому етапі полягають у складанні робочої схеми теплопостачання та у найбільш точній оцінці фактичного сумарного теплового навантаження абонента, структури цього навантаження (опалення, гаряче водопостачання, вентиляція), діапазону зміни кожного з виду навантажень протягом доби як по споживанню теплової енергії, так і по витраті теплоносія, визначенні режиму тиску води в системі теплопостачання і дійсного гідравлічного опору місцевих систем опалення.

Робота на даному етапі виконується шляхом порівняння проектних даних і режимів фактичного теплоспоживання.

Етап №4 – розробка робочого проекту вузла обліку теплової енергії та/або теплорегулюючого обладнання у споживача. Технічні рішення щодо встановлення вузла обліку, прийняті у проекті, повинні враховувати технологічні й експлуатаційні особливості об'єкта обліку та не мають погіршувати технічні характеристики теплотехнічного устаткування об'єкта, знижувати його надійність, електро- і пожежобезпечність. Зазначені рішення також повинні відповідати вимогам, що регламентуються технічною нормативною документацією:
-    до приладів і вузлів комерційного обліку та теплорегулюючого обладнання;
-    до об'єктів обліку;
-    до монтажу й експлуатації вузлів обліку та теплорегулюючого обладнання.

Робочий проект погоджується у встановленому порядку. Склад робочого проекту й порядок його узгодження наведені в розділі «Проектування, конструкція та встановлення вузлів обліку теплової енергії».

У разі необхідності, технічної можливості та наявності інвестицій, рекомендується об'єднувати організацію обліку витрат теплової енергії з реконструкцією теплового пункту будинків, спрямованою на енергозбереження (модернізація теплообмінного обладнання, встановлення малошумних насосів, упровадження автоматичного регулювання теплоспоживання, встановлення надійної запірно-регулювальної арматури). У цьому випадку проект встановлення вузла обліку входить до складу проекту всього енергозберігаючого комплексу устаткування для реконструйованого теплового пункту. При виконанні проекту встановлення вузла обліку особлива увага повинна бути приділена забезпеченню прямолінійних ділянок до й після приладів вимірювання витрати, довжини яких зазначені в паспортах приладів, і подолання додаткового гідравлічного опору, викликаного цими приладами. Постачальник теплової енергії узгоджує проектну документацію в обсязі виданих технічних умов.

Етап №5 – виконання будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт. На цьому етапі здійснюються придбання всіх комплектуючих виробів (прилади, устаткування, електроапаратура) і матеріалів, виготовлення й монтаж шаф для розміщення приладів, монтажно-зварювальні роботи зі встановлення приладів вимірювання витрат і температури теплоносія, а також роботи з прокладання з'єднувальних ліній відповідно до прийнятої у проекті системи комерційного обліку теплової енергії. У ряді обґрунтованих випадків виконуються роботи з будівництва окремого будинку (приміщення) для вузла обліку та теплорегулюючого обладнання. Після виконання монтажу теплорегулюючого обладнання проводиться його налагодження відповідно до інструкцій заводів-виготовлювачів. Ціль налагоджувальних робіт – підготовка теплорегулюючого обладнання до здачі його в постійну експлуатацію.

Етап №6
– проведення приймально-здавальних випробувань. На цьому останньому етапі перевіряються відповідність вузла обліку та/або теплорегулюючого обладнання робочому проекту, наявність паспортів на всі прилади, працездатність приладів і пломбування відповідних місць на вузлі. Окрім пломб виробника приладів представник теплопостачальної організації виконує пломбування з метою недопущення корекції показів приладів обліку.

Етап №7 
– оформлення акту введення вузла обліку теплової енергії в експлуатацію. Зазначена робота здійснюється представниками теплопостачальної організації. Акт приймання вузла підписується представниками теплопостачальної організації й абонентом та затверджується керівником теплопостачальної організації. В акті зазначаються початкові значення параметрів, які реєструються. Після цього вузол обліку передається в експлуатацію.


НАЗАД