Для скорочення витрат електроенергії передбачається заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи, оскільки для забезпечення потреб внутрішнього освітлення дотепер переважно використовується лампи розжарювання потужністю 60 та 100 Вт. Найбільш доцільною є заміна ламп на енергозберігаючі на сходових клітках будинку та у тамбурах, які є місцями загального користування. Необхідно передбачити: попереднє визначення стану наявної електричної мережі системи освітлення сходів і місць загального користування; демонтаж старої електричної мережі системи освітлення (у разі необхідності) та інсталяцію нової електричної мережі; оцінку відповідності наявних світильників і системи освітлення вимогам ДБН В.2.5-28-2006 і у разі потреби заміну або реконструкцію цих систем, а також встановлення вузлів обліку електричної енергії, яка споживається для системи штучного освітлення.

Вартість даного заходу може становити до 10...15 тис. грн.