31 березня 2017 року депутати Ізмаїльської міської ради прийняли "План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року" (ПДСЕРК), розроблений у рекордно короткі терміни (3 місяці) за підтримки команди фахівців Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (Проект USAID). Меморандум про взаємодію між Проектом USAID та Ізмаїльською міською радою підписаний 30 вересня 2016 року.

ПДСЕРК – стратегічний документ, який розробляють міста, що долучаються до Угоди мерів, масштабної ініціативи Європейської комісії з усталеного розвитку міст. Її підписанти беруть на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Ізмаїл офіційно підтримав Угоду Мерів 28 квітня 2016 року.

Для визначення базового рівня викидів СО2 міста Ізмаїл застосовувався метод вибору базового року. Відповідно до такого методу, найбільш репрезентативним з огляду на енергоспоживання та водночас найбільш "енерговитратним" був 2015 рік. Основні сектори, які генерують викиди СО2 в місті: сектор житлових будівель – 54% загального обсягу викидів; транспортна інфраструктура – 33%; сфера теплопостачання – 8%. Зважаючи на це, стратегічна мета ПДСЕРК Ізмаїла до 2030 року полягає у скороченні викидів СО2 щонайменше на 30% (71,3 тис. т/рік) базового рівня викидів 2015 року (237,7 тис. т/рік). Досягнення цієї мети можливе через підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч., заміщуючи їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії за належної якості житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста.

Для реалізації стратегічних цілей ПДСЕРК і впровадження енергоефективних заходів та проектів із використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) обрані сектори, щодо розвитку яких існує спільне розуміння всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій та жителів міста в цілому.
Усього запропоновано 73 заходи та інвестиційні проекти з енергоефективності загальною вартістю 1 718,7 млн грн. Їхнє упровадження дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 196,8 тис. МВт∙год/рік.
ПДСЕРК м. Ізмаїл на 2017-2030 рр. також містить окрему програму з упровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, спрямованих на зміну поведінкових установок мешканців, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на енергоефективні (за рахунок підвищення рівня свідомості, набуття нових знань і навичок).

Завдяки впровадженню енергоефективних проектів та заходів у ключових секторах вже в 2020 році місто скоротить викиди СО2 на 20 284 т (8,5% базового рівня). Загальне скорочення викидів СО2 за період з 2017 по 2030 рр. становитиме 80 755 т або 34% базового рівня. 

Очікується, що сумарний акумульований економічний ефект від упровадження ПДСЕРК становитиме 1 695 млн грн до 2030 року (з них мешканці міста до 2030 року заощадять близько 838 млн грн).

ПДСЕРК Ізмаїла унікальний для України – вперше за методологією Угоди Мерів спеціалісти Проекту USAID здійснили оцінювання кліматичних загроз. За його результатами встановлено, що вразливість міста до можливих негативних наслідків є помірно високою. Для адаптації міста до зміни клімату розроблений комплекс відповідних рекомендацій, що містить організаційно-управлінські заходи; архітектурно-планувальні рішення та обмеження; інженерно-технічні заходи, плани та проекти захисту території міста, підвищення енергоефективності роботи провідних підприємств тощо (проекти ПДСЕРК); проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії.