У матеріалі щодо організації роботи асоціації ОСББ ми дали загальні рекомендації щодо формування фондів асоціації, затвердження її кошторису та внесків її членів.

Пропонуємо також вашій увазі зразок кошторису асоціації. Додаємо до нього зразок рішення загальних зборів асоціації про затвердження такого кошторису та визначення переліку й розмірів внесків членів асоціації.

Будь ласка, зверніть увагу на такі аспекти:

1. ми пропонуємо приймати окреме рішення про можливість застосування кошторису наступного фінансового року. Це робиться для того, щоб у разі, якщо з якихось причин загальні збори не затвердять кошторис вчасно, асоціація не залишилася без цього основного фінансового документу, і витрачання її коштів не стало формально “нецільовим”;

2. ми супроводжуємо кожен розділ кошторису примітками, які дозволяють правлінню оперативно коригувати витрати, не змінюючи сам кошторис;

3. за кожним розділом дохідна та витратна частини кошторису співпадають. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися цієї логіки, адже вона відповідає цільовому надходженню і витрачанню коштів неприбуткової організації. Краще провести в кінці року коригування (відповідно до фактичного виконання кошторису), ніж одразу закладати в кошторис невідповідність доходів видаткам.

4. виняток із попереднього правила ─ резервний фонд. Оскільки надзвичайні події ─ на те й надзвичайні, що їх неможливо запланувати, то неможливо запланувати і витрачання резервного фонду. Тому замість конкретних цифр ми даємо загальний дозвіл правлінню використовувати кошти фонду в межах накопичених;

5. у рішенні про визначення розмірів внесків зверніть увагу на те, що ми пропонуємо внески до фонду утримання асоціації зробити рівними для всіх її членів, а внески до фонду утримання будинків і резервного фонду ─ ставимо в залежність від площі будинків (у протоколі загальних зборів це опосередковано видно за пропорційним розподілом голосів). Ми навели такий підхід лише для прикладу ─ за бажанням членів асоціації, всі внески можуть встановлюватися пропорційно до площ їхніх будинків;

6. ми свідомо не наводили в кошторисі деталізації витрат на утримання будинків у розрізі будинків членів асоціації. Вважаємо, що в такому разі втрачається сенс спільного фонду утримання будинків як такого. Необхідну деталізацію рекомендуємо наводити в розрахунках і обґрунтуваннях, які надаються для ознайомлення членам асоціації перед загальними зборами.

ЗРАЗОК РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АОСББ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ

ПРИКЛАД КОШТОРИСУ 


Бажаємо успіхів у роботі!