Iндивідуальний тепловий пункт (ІТП) − це комплекс обладнання, який встановлюється у споживача теплоти в місці приєднання такого споживача до централізованих теплових мереж або іншого джерела теплоти.

  

ІТП виконує багато функцій, але основне його призначення − це регулювання кількості теплоти, що подається до будинку, для уникнення перевитрат теплоти та марного витрачання грошей.

Як і будь-які технічні пристрої, обладнання ІТП потребує постійного догляду та ремонту. Оскільки ІТП має безперервно та безвідмовно працювати протягом опалювального періоду (якщо забезпечується лише опалення) або цілого року (якщо забезпечується і опалення, і гаряче водопостачання), то його надійна робота є не лише запорукою економії грошей, а й комфорту у ваших оселях. 

Несправність індивідуального теплового пункту може залишити весь будинок без тепла та гарячої води. Щоб такого не сталося, слід постійно виконувати заходи із планового технічного обслуговування ІТП, незалежно від його стану та тривалості експлуатації. 

Технічне обслуговування – це комплекс операцій/робіт із підтримки обладнання в робочому стані.


У чому полягає технічне обслуговування ІТП?

Виконання різних видів робіт із технічного обслуговування має різну періодичність. Основним комплексом робіт із технічного обслуговування є підготовка систем будинку та ІТП до опалювального періоду, тож такі роботи виконують раз на рік перед початком опалювального періоду. Але існують й інші види робіт – щомісячні, щотижневі та навіть щоденні.

Види робіт із технічного обслуговування та періодичність їхнього виконання, як правило, вказуються в технічному паспорті або рекомендаціях з експлуатації відповідного обладнання. 

Більша частина технічних пристроїв ІТП є придатною до ремонту.

Основними елементами ІТП, які вимагають обслуговування, є такі:

ТРУБОПРОВОДИ. Технологічне обладнання ІТП з’єднується між собою трубопроводами. Вихід із ладу трубопроводів (крім дренажних) повністю зупиняє роботу системи опалення та (або) системи гарячого водопостачання; 

НАСОСИ. Саме завдяки насосам, вода рухається системою опалення та системою гарячого водопостачання. Циркуляційні насоси контуру системи опалення (рис.) для забезпечення безперебійної роботи повинні встановлюватись у парі. Якщо у схемі ІТП не передбачено резервного насосу, треба придбати запасний з ідентичними параметрами. Насоси належать до групи обладнання, яке може частково або повністю зупинити роботу ІТП та приєднаних до нього систем;

ЗАПІРНІ ТА РЕГУЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ. Запірна арматура дає можливість перекривати контури споживання теплоти та здійснювати поточні чи планові ремонти. Регулювальне обладнання здійснює регулювання кількості теплоносія та його температури в системі опалення та гарячого водопостачання. Вихід із ладу регулювального обладнання не зупиняє роботу ІТП, проте може призвести до погіршення умов проживання у будинку (низька температура повітря) або перевитрат теплоти;

ПРИЛАДИ ОБЛІКУ. Несправний або невчасно повірений лічильник теплоти чи води не може вплинути на роботу ІТП, проте точно вплине на ваші рахунки. Сплануйте повірку приладів обліку в неопалювальний період;

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (КВП). До КВП  належать пристрої для вимірювання параметрів теплоносія (манометри, термометри) та давачі, які керують роботою приладів обліку і регулювальних пристроїв. Зазвичай, КВП після виходу з ладу підлягає не ремонту, а заміні.

Під час щорічного технічного обслуговування виконують такі роботи:

 • діагностика роботи всього обладнання ІТП;
 • огляд трубопроводів на наявність протікань та цілісності, їхнє фарбування та накладання теплової ізоляції (за необхідності);
 • перевірка електричних ліній;
 • промивання теплообмінника (за наявності);
 • промивання грязьовика, очищення сітчастих фільтрів;
 • змащування підшипників насосів та регулювальних клапанів;
 • опресування ІТП під тиском для виявлення протікань;
 • перевірка роботи сигнальних пристроїв;
 • заміна ущільнювачів у місцях з’єднання;
 • перевірка роботи системи автоматизації шляхом моделювання аварійних ситуацій;
 • підтягування болтових з’єднань.

Повний перелік робіт із технічного обслуговування ІТП, порядок їхнього виконання, а також вимоги до самого ІТП регламентуються "Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж" (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007, № 71).

Хто повинен виконувати роботи з технічного обслуговування ІТП?

Якщо індивідуальний тепловий пункт перебуває на балансі ОСББ, то його утримання лягає на плечі співвласників або управителя, що обслуговує будинок.

Роботи, пов’язані з обслуговуванням ІТП, має виконувати кваліфікований спеціаліст. Як правило, компанії-виробники обладнання ІТП проводять навчання спеціалістів з його обслуговування та видають сертифікати про проходження такого навчання. Тож доцільно поцікавитись у компанії чи спеціалістів, з якими ОСББ укладає договір на обслуговування теплового пункту, про наявність відповідного сертифіката. 

Після виконання робіт з обслуговування ІТП складається акт про приймання виконаних робіт між споживачем (ОСББ) та їх виконавцем. Приймання ІТП після ремонту здійснюється за участі представників ОСББ, управителя та теплопостачальної компанії.

Що можна зробити самим?

Тримайте завжди готовий комплект технічної документації до вашого ІТП, зокрема вам можуть знадобитися такі документи:

 • проектна документація на ІТП;
 • акт балансової належності;
 • технічні умови на підключення ІТП до теплових мереж;
 • паспорт ІТП із короткою характеристикою систем теплопостачання;
 • технічні паспорти обладнання ІТП;
 • сертифікат про повірку лічильника тепла та води;
 • договір з енергопостачальною організацією на теплопостачання;
 • журнал обліку контрольно-вимірювальних приладів, оперативний журнал обліку виявлених при огляді пристроїв і мереж дефектів;
 • акт допуску в експлуатацію;
 • інструкції з експлуатації обладнання ІТП;
 • телефони аварійних служб із ремонту ІТП та теплопостачальної організації.

Для зручності обслуговування ІТП у приміщенні, де він розташований, повинна бути принципова схема теплового пункту, а на трубопроводи теплового пункту варто нанести напрямок руху теплоносіїв та підписати їх.

Призначте відповідальну особу, яка буде слідкувати за роботою теплового пункту, знімати показання лічильників та виконувати роботи з щоденного огляду стану ІТП. Відповідальна особа обов’язково має пройти інструктаж із техніки безпеки.

До щоденних робіт із технічного обслуговування ІТП належать постійний візуальний та приладовий контроль за його роботою, зокрема:

 • контролюйте показники тиску на манометрах, що встановлені на трубопроводах (для цього на манометрах варто зазначити максимальне та мінімальне допустимі значення тисків);
 • спостерігайте за стороннім шумом, а також не допускайте підвищеної вібрації елементів ІТП;
 • контролюйте перегрівання двигунів насосів;
 • контролюйте температуру теплоносія у подавальному та зворотному трубопроводах, відповідно до температурного графіку, та температуру гарячої води у контурі гарячого водопостачання;
 • перевіряйте, чи не спрацювали світлові індикатори несправності на обладнанні ІТП;
 • перевіряйте наявність протікань у місцях з’єднання.

Раз на місяць слід виконувати планову перевірку роботи системи кваліфікованим спеціалістом. Така перевірка може виявити несправності, що не були помічені відповідальною особою. Крім того, спеціаліст виконує такі роботи:

 • переключення циркуляційних насосів;
 • контрольна перевірка роботи запобіжних клапанів;
 • перевірка відповідності температурного режиму системи опалення температурі зовнішнього повітря.

Важливо розуміти, що ІТП є комплексом складних систем, які функціонують у тісному зв'язку один з одним. Виключно за допомогою своєчасного і кваліфікованого обслуговування можна домогтися їхньої довговічною і стабільної роботи, привести параметри ефективності у повну відповідність із нормативними значеннями. Практика свідчить, що кваліфіковане обслуговування ІТП допомагає істотно знизити витрати на опалення.

Слідкуйте за станом свого ІТП і він прослужить вам довго, зберігаючи комфорт у ваших оселях та заощаджуючи ваші кошти.