ДО КОГО, У ЯКІЙ ФОРМІ ТА В ЯКИЙ СПОСІБ ТРЕБА ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ?

У випадку отримання комунальних послуг неналежної якості, споживачі мають право звернутись до виконавців послуг з вимогою зменшити рахунки за надання таких послуг.  Відповідно до статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виконавець/виробник зобов'язаний проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). Окрім того, у статті 21 даного закону зазначено, що виконавці послуг зобов’язані розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості".

Проведення такого перерахунку передбачено у Постанові  Кабінетом міністрів України № 151 від 17.02.2010 "Про порядок проведення  перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості" (далі Порядок №151).

До кого, у якій формі та у який спосіб можна звертатись?

У разі неналежного надання або ненадання послуг, споживач повідомляє про це виконавця усно за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі. (Згідно із Правилами надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою КМУ від 21 липня 2005 р. № 630).

Споживач має право звернутися до виконавця та вимагати проведення перевірки якісних та/або кількісних показників послуг, що надаються. Виконавець зобов’язаний направити свого представника для такої перевірки та за її результатами скласти відповідний АКТ-ПРЕТЕНЗІЮ. У разі неявки представника виконавця, а також у разі необґрунтованої відмови від підписання акта, акт можуть підписати двоє інших споживачів. Виконавець протягом 3-х днів зобов’язаний повідомити споживачу про те, чи визнає він викладені в АКТІ-ПРЕТЕНЗІЇ факти. У разі незгоди спір між виконавцем і споживачем вирішується у судовому порядку. 

Послідовність дій споживача:

1.Споживач повідомляє виконавця про неналежне надання або ненадання комунальних послуг в усній чи у письмовій формі.

2.Споживач має право викликати представника виконавця для складення та підписання АКТА-ПРЕТЕНЗІЇ СПОЖИВАЧА, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

3.АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ складається та підписується споживачем та представником виконавця. У разі неприбуття представника виконавця або його відмови від підписання АКТА-ПРЕТЕНЗІЇ він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

4.АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану відмову в задоволенні його претензій. У разі відмови виконавця в задоволені претензій споживач може звернутися до суду.