Проект включає чотири напрямки діяльності:

1.    Удосконалення регуляторної та правової бази для енергоефективності та чистої енергії;
2.    Сприяння енергетичному плануванню, інвестиціям у енергоощадні технології та застосування відновлюваних джерел енергії;
3.    Розвиток потенціалу урядових та неурядових організацій щодо енергоефективності, відновлюваних джерел та зменшення викидів;
4.    Підвищення потенціалу Уряду України для розробки та впровадження стратегій низьковуглецевого розвитку.

 


 
1. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ:

Удосконалення системи регулювання тарифів і створення сприятливого політичного клімату дозволить забезпечити фінансову стійкість державних і приватних інвестицій в муніципальну енергоефективність. Такий підхід допоможе запустити ринкові механізми для стимулювання більших обсягів інвестицій в енергетичний сектор, а також сприятиме заохочуванню комунальних підприємств до здійснення управління енергоспоживанням і мотивуватиме як постачальників, так і споживачів інвестувати в енергоефективність кінцевого споживання.

У рамках цієї діяльності Проект МЕР вдосконалить нормативно-правове середовище, необхідне для реформування муніципальної енергоефективності з метою залучення фінансування та інвестицій для заходів з використанням чистої енергії. Для досягнення цієї 
мети Проект працюватиме з відповідними міністерствами і відомствами Уряду України, комітетами Верховної Ради України та іншими державними і приватними партнерами, зацікавленими у цьому процесі.

Насамперед, Проект МЕР зосередить свою увагу на низці законодавчих актів та нормативів, а саме: внесення змін до будівельних норм та енергетичних стандартів; Законопроекти про: Енергоефективність у будівлях, ЕСКО/EПК, комерційний облік, поліпшення системи соціального захисту, розвиток ОСББ, та інше.

Проект МЕР працюватиме на національному та муніципальному рівнях.
На Національному рівні Проект зосередиться на наступних завданнях:
Розвиток сприятливого нормативно-правового середовища:
В рамках цього завдання Проект МЕР забезпечить перегляд законодавства, постанов і положень, необхідних для розробки, прийняття і правозастосування законів та положень, визначених в Національному плані дій щодо енергоефективності у муніципальному секторі. Крім того, фахівці Проекту МЕР складуть План дій щодо внесення змін до будівельних норм, разом з іншими документами, необхідними для реформування сфери муніципальної енергоефективності й здатності муніципалітетів залучати фінансування та інвестиції для заходів з використанням чистої енергії. Проект МЕР також проведе експертну оцінку та дослідження щодо кращих світових практик у сфері енергоефективності та чистої енергії.
Фахівці Проекту візьмуть участь у засіданнях робочих груп і комітетів Уряду України для лобіювання важливого законодавства даної сфери у державних структурах, Верховній Раді України та серед інших зацікавлених сторін.
Підтримка стандартів енергоефективності:
Проект МЕР запроваджуватиме та промотуватиме технічні стандарти енергоефективності міжнародного рівня, наприклад, стосовно проведення енергетичних аудитів та енергетичного планування, міжнародні стандарти ISO 50001, серед інших. Виконання цього завдання буде здійснюватися у співпраці з муніципалітетами, аналітичним центром або неурядовою організацію, з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіонбудом), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) або з альтернативним відповідним органом.
Удосконалення системи встановлення тарифів:
Проект МЕР продовжить та допоможе завершити процес переходу до моделі стимулюючого регулювання тарифів шляхом розробки та реалізації методологій, що встановлюють тарифи з відшкодуванням витрат та заохочують капітальні інвестиції. Діяльність з цього напрямку включатиме: стимулююче тарифоутворення за допомогою моделі Regulatory Asset Base (RAB); найкращі практики двоставкових тарифів; технічну допомогу у розробці та вдосконаленні методології обліку валютних ризиків (ціни на природний газ); пілотне впровадження нової тарифної моделі на окремих комунальних підприємствах; забезпечення якості в новій тарифній моделі, включаючи визначення ключових показників якості, впровадження системи контролю якості, а також розробку і включення соціальних стандартів з надання послуг.
Удосконалення політики соціального захисту:
Проект МЕР забезпечить удосконалення політики соціального захисту для малозабезпечених споживачів шляхом координації реформ соціального захисту на національному рівні. Крім того, фахівці Проекту проаналізують низку найкращих практик та тематичних досліджень та нададуть експертну підтримку щодо підготовки відповідних документів та конкретних рекомендацій Уряду та містам. Рекомендації будуть включати питання поліпшення системи цільових субсидій для вразливих домогосподарств, а також чинники стимулювання енергоефективності. Така політика повинна заохотити енергоефективні заходи, а також запровадження адресності та монетизації субсидій.
Розробка регуляторної інформаційної системи:
Фахівці Проекту МЕР допоможуть у розробці інтегрованої інформаційної систему щодо регуляторної звітності комунальних підприємств в єдиному форматі та сприятимуть створенню єдиної бази даних для всіх звітних показників. Така система допоможе комунальним підприємствам скоротити процедуру подання звітності до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а Комісії допоможе швидше розглядати подану інформацію та спростити процес затвердження тарифів.
Проект МЕР зосередиться над розробкою технічних специфікацій для програмного забезпечення та інформаційного обладнання для надання автоматизованих регуляторних послуг, а також проведе навчання фахівців Нацкомпослуг з використання програмного забезпечення.
Розробка бенчмаркингу для комунальних підприємств:
Проект МЕР надасть підтримку Нацкомпослуг у здійсненні процедур моніторингу/бенчмаркингу якості послуг теплопостачання, що надаються підприємствами централізованого теплопостачання, а також пов'язаних з ними стимулів, які залежать від якості надаваних послуг. Це завдання включатиме підготовку рекомендацій щодо стандартних контрактів теплопостачання та водопостачання між споживачами і постачальниками.
Розвиток професійного потенціалу:
Проект МЕР створить належні умови для розвитку професійного потенціалу співробітників Мінрегіонбуду та Нацкомпослуг. Проект проведе відповідне навчання для фахівців Мінрегіонбуду для забезпечення координації муніципальних проектів енергоефективності/чистої енергії, що фінансуються Міжнародною фінансовою організацією (МФО).
Для фахівців Нацкомпослуг Проект МЕР проведе належну підготовку  з питань тарифоутворення та бенчмаркингу, ознайомить їх із найкращими міжнародними практиками у цій сфері.

2. СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ У ТЕХНОЛОГІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ

Робота з містами-партнерами:
Другий напрямок, над яким буде працювати Проект МЕР призначений для подолання бар'єрів, з якими стикаються муніципалітети у розробці та реалізації заходів для розвитку нетрадиційної енергетики/чистої енергії. Ключові бар'єри не пов'язані з відсутністю джерел фінансування в Україні, адже МФО надали достатньо коштів, які, на жаль, не використовуються через відсутність потенціалу муніципалітетів та брак добре підготовлених проектів.
Допомога муніципалітетам у плануванні, підготовці та фінансуванні проектів чистої енергії:
Проект МЕР надасть допомогу 17 обраним містам у: підготовці стратегічних енергетичних планів, щоб охопити всі важливі сектори енергоспоживання та інтегрувати їх у відповідності з Планом дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) згідно методики Угоди Мерів. При цьому Проект МЕР розроблятиме методики щодо моніторингу та перевірки економії енергії, скорочення викидів парникових газів, економічної ефективності для заходів, що здійснюються в рамках ПДСЕР. Плани повинні містити базовий рівень енергоспоживання та викидів; виміряну економію енергоспоживання і зниження витрат на електроенергію; скорочення викидів парникових газів; а також інформацію про те, яким чином муніципалітети використовують заощадження. Проект МЕР також готуватиме шаблони для звітності про результати щодо ПДСЕР на квартальній та річній основі.
Проект МЕР допомагатиме містам-партнерам з підготовкою техніко-економічних обґрунтувань та іншою проектною діяльністю  за погодженням з МФО та після затвердження USAID.
Допомога Проекту МЕР може включати в себе визначення інвестиційних проектів шляхом проведення енергетичних аудитів; підготовку техніко-економічних досліджень (із зазначенням вартості, економії енергії та заощаджень на рахунках і скорочення викидів парникових газів); підготовку бізнес-планів із зазначенням економічної ефективності, фінансової вигоди і грошових потоків. Проект МЕР допоможе муніципалітетам у підготовці заявок для фінансування.
Фінансування для інвестиційних проектів може надходити з одного або декількох таких джерел: міський бюджет; кредити комерційних банків; муніципальні облігації на внутрішньому ринку капіталу; а також пільгова кредитна підтримка з боку МФО (наприклад, НЕФКО, Світовий банк, МФК, ЄІБ та ЄБРР). Там, де це доцільно і технічно можливо, комерційне кредитування може бути підтримане програмою часткових гарантій DCA USAID. Проект МЕР допоможе створити або підтримати діяльність Груп Впровадження Проектів для сприяння залученню та виконанню кредитів МФО.
Запровадження системи енергоменеджменту:
Проект МЕР допомагатиме окремим муніципалітетам у розробці систем енергоменеджменту, які будуть базуватися на положеннях стандарту ISO 50001. Стандарт ISO 50001 встановлює систему вимірювання та моніторингу споживання енергії. Отримана інформація служить основою для визначення енергоефективних заходів та прийняття рішень керівництвом щодо можливих заощаджень. Проект допоможе містам-партнерам у навчанні та  побудові системи енергоменеджменту.
Кредитні гарантії:
USAID/Україна працюватиме з комерційними банками або іншими фінансовими установами для надання часткових гарантій, щоб розблоковувати фінансування енергоефективних заходів в містах-учасниках. Часткові гарантії підтримуватимуть кредитування для реалізації інвестиційної діяльності в рамках Проекту МЕР.
Проект МЕР також надаватиме підтримку з моніторингу виконання профінансованих енергоефективних проектів, надаватиме технічну підтримку банкам-партнерам, забезпечуватиме відповідні практики співпраці між позичальниками і кредиторами для заохочення використання кредитів; забезпечення вимог до своєчасного подання звітності; оцінки ефективності профінансованих проектів.
Крім того, Проект МЕР проведе для кредитора(-ів) навчання з оцінки кредитів на енергоефективність. Проект МЕР надаватиме допомогу партнерським фінансовими установам при оцінці проектів, андерайтингу та управлінні ризиками. Проект МЕР працюватиме з фінансовими установами та іншими донорами для забезпечення розважливої практики кредитування і положень, спрямованих на заохочення комерційних інвестицій у сектор енергоефективності.
Проект МЕР надаватиме технічну допомогу і проводитиме діяльність з розвитку потенціалу для надання комерційними банками кредитів на енергоефективність муніципалітетам, комунальним підприємствам, ОСББ і установам приватного сектору, що реалізують енергоефективні проекти у житловому секторі або секторі громадських будівель (наприклад, ЕСКО).
Підтримка механізмів, що мобілізують інвестиції приватного сектору:
Проект МЕР підтримуватиме механізми мобілізації інвестицій і залучатиме місцеві організації (такі як ЕСКО та інжинірингові фірми) для розподілу інвестиційних ризиків у проектах з енергоефективності.
Проект МЕР допомагатиме муніципалітетам у розвитку інституційного потенціалу з метою розвитку Державно-приватного партнерства (ДПП) для реалізації проектів. ДПП можуть набувати різних форм, включаючи фінансування постачальника або розробку контрактів з ЕСКО для реалізації проектів без початкових витрат для муніципалітету, з погашенням боргу протягом терміну дії сервісного контракту. Проект МЕР допомагатиме муніципалітетам вести переговори з партнерськими ДПП і підготує відповідні механізми закупівель. Механізми ДПП та/або ЕСКО є особливо придатними для фінансування з боку МФК та ЄБРР.
Підготовка інформаційної діяльності проекту та розробка відповідних матеріалів:
Для підвищення обізнаності громадськості щодо енергоефективності і відновлюваної енергії, підтримки державних інвестицій і стимулювання енергоефективності в багатоквартирних будинках, Проект МЕР проводитиме активну інформаційну діяльність у своїх містах-партнерах. Інформаційна діяльність передбачає проведення публічних заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів, а саме: брошур, рекламних плакатів, інформаційних бюлетенів; проведення кампанії в соціальних мережах.

3. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ

Ефективна реалізація та тиражування кращих практик Проекту МЕР потребує розвитку потенціалу українських установ та муніципалітетів, адже навчання спеціалістів та розвиток місцевого потенціалу забезпечить сталість результатів, а також розповсюдження досягнень Проекту як на муніципальному так і на національному рівнях. Це допоможе створити сприятливе середовище для реалізації енергоефективних заходів з використанням ринкових механізмів. Крім того, діяльність з розвитку потенціалу необхідна для запровадження стандартизованих професійних послуг, таких як процедури енергетичного аудиту та сертифікація аудиторів. Розвиток потенціалу ЕСКО та удосконалені практики Енергетичних перфоманс-контрактів (ЕПК) необхідні у зв’язку з новизною та складністю відповідних правових та фінансових інструментів.
У співпраці з Проектом місцеві громади, органи місцевого самоврядування та неурядові організації вивчать нові практики та методики та відповідно, зможуть взяти на себе відповідальність як за діяльність, так і за результати запровадження нових проектів та технологій.
Діяльність Проекту МЕР з розвитку професійного потенціалу на національному та місцевому рівнях буде закінчено до кінця другого року для того, щоб надалі обрати щонайменше одну місцеву організацію та щонайменше одну урядову установу або три органи місцевого самоврядування для отримання прямих грантів від USAID. 
Цільові групи можуть включати, але не обмежуються: неурядовими організаціями, аналітичними центрами, місцевими громадами, професійними асоціаціями, Нацкомпослуг, Держенергоефективності, іншими урядовими установами, органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації.
В ході реалізації цього напрямку Проект МЕР зосередиться на таких завданнях:
Підготовка місцевої неурядової організації для отримання прямого гранту від USAID:
Протягом перших двох років реалізації Проекту МЕР, його фахівці допоможуть провести навчання та відповідну роботу з професійними неурядовими організаціями, які завдяки належній підготовці, у подальшому зможуть отримати прямий гранту від USAID. Для цього Проект МЕР розробить План відбору та розвитку потенціалу (ПВРП), який буде представлений та підлягатиме затвердженню USAID. Цей план буде містити наступну інформацію:
    Опис програми, яку місцева організація виконуватиме в рамках технічного завдання Проекту МЕР спочатку на умовах субгранту, а пізніше – у рамках прямого гранту від USAID.
    Аналіз існуючих місцевих організацій та обґрунтування USAID щодо вибору місцевого партнера з кола існуючих, або створення нової організації.
    Комплексний перелік потенціалу та якостей, якими повинен володіти місцевий партнер, щоб мати право на одержання гранту від USAID; перелік критеріїв, за якими USAID та Проект МЕР разом перевірятимуть готовність реципієнта станом на кінець другого року діяльності Проекту МЕР. Усі документи будуть розроблятися у тісній співпраці фахівців Проекту МЕР та USAID.
    План та опис діяльності з розвитку професійного потенціалу членів місцевої організації.
Після виконання затвердженого USAID ПВРП, фахівці Проекту МЕР спільно з USAID виберуть місцевого партнера або приймуть рішення про створення нової організації.
Планується, що до кінця другого року реалізації Проекту МЕР, його фахівці  підготують звіт про проведену діяльність з розвитку потенціалу відповідних фахівців, у якому також представлять оцінку роботи місцевих партнерів як одержувачів субгранту, а також підготують одну організацію для отримання прямого гранту від USAID. Проект МЕР запропонує USAID план переходу обраної місцевої організації від субгранту до прямого гранту від USAID та співпрацюватиме з відповідними підрозділами USAID над виконанням цього плану.
Типова діяльність, що буде здійснюватися місцевою організацією-партнером:
    Офіційне оформлення та стандартизація енергетичних аудитів та міських енергетичних планів у співпраці з Держенергоефективності або іншим відповідним органом.
    Розвиток професійного потенціалу Держенергоефективності, а також інших зацікавлених сторін, наприклад, Асоціації ЕСКО, для розробки стандартів за такими напрямками: міське енергетичне планування; енергоменеджмент та моніторинг (з використанням стандарту ISO 50001); укладання енергетичних перфоманс-контрактів; енергетичні аудити; інше. У разі необхідності, допомогу може бути розширено, щоб охопити підготовку та проведення тренінгів з правових питань функціонування ЕСКО за умови використання енергетичних перфоманс-контрактів.
    Допомога  Держенергоефективності та іншим зацікавленим сторонам у розвитку професійного потенціалу з питань оцінки та аналізу можливостей для економічно-доцільного застосування біомаси в теплозабезпеченні, використання відходів рослинництва, лісозаготівлі та деревопереробки, та/або твердих комунально-побутових відходів. Якщо буде доведена їх економічна та екологічна доцільність, такі проекти розглядатимуться в рамках Завдання 2 (Сприяння залученню інвестицій у технології із застосуванням чистої енергії).
    Підтримка в організації форумів та інших інформаційних заходів для обміну досвідом та одержання зворотного зв’язку щодо діяльності Проекту МЕР серед таких учасників, як Держенергоефективності, муніципалітети, міські та регіональні асоціації. Такий підхід допоможе інтегрувати найкращі практики у діяльність, передбачену Національним планом дій з енергоефективності  Держенергоефективності (НПДЕЕ).
    Проведення цільових громадсько-інформаційних кампаній, що пропагують діяльність USAID у сфері чистої енергії.

4. ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УРЯДУ УКРАЇНИ ДЛЯ СТРАТЕГІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ (ПП СНВР)

ПП СНВР – це програма Уряду США, направлена на підтримку зусиль країн-партнерів щодо процесу довгострокового переходу та прискорення сталого та стійкого до змін клімату економічного розвитку одночасно із забезпеченням сповільнення зростання викидів парникових газів.
Завдання 4 є частиною програми Уряду США щодо зміни клімату. Воно направлене на: (1) розвиток професійного потенціалу у країнах-партнерах; (2) надання цільової технічної допомоги; (3) розробку спільної бази даних глобальних знань щодо низьковуглецевого розвитку.
ПП СНВР розвиває програми, підтримує плани та політику країн-партнерів, сприяючи зусиллям інших міжнародних донорів та організацій, які підтримують СНВР. Уряд США визначив Україну пріоритетною країною для участі у програмі ПП СНВР.
1 березня 2013 р. USAID та  Мінекономрозвитку підписали Меморандум про взаєморозуміння та заяву про співпрацю з ПП СНВР-СРЕВР (Стратегія розвитку з ефективним використанням ресурсів).
Меморандум про взаєморозуміння визначає три сфери співпраці між USAID та Мінекономрозвитку для сприяння СНВР-СРЕВР в Україні:
A.    Підсилення інституційного потенціалу у плануванні СНВР-СРЕВР, охоплюючи такі цілі:
1. Удосконалення Національної системи інвентаризації та оцінки ефективного використання ресурсів України, систем моніторингу викидів парникових газів та заходів для скорочення викидів, планування, звітності та оцінки рівнів СНВР-СРЕВР;
2. Включення СНВР-СРЕВР до існуючих систем урядового планування соціально-економічного розвитку, підсилення потенціалу національних та місцевих органів влади для інтеграції підходів щодо скорочення викидів та використання первинних ресурсів у існуючі процеси планування національного та місцевого розвитку, та покращання координації СНВР-СРЕВР між підрозділами Уряду та з відповідними зацікавленими сторонами;
3. Підвищення національного потенціалу для використання інструментів стратегічного планування на підтримку СНВР-СРЕВР, підсилення потенціалу для використання аналітичних моделей та інструментів для розвитку національних, місцевих та регіональних сценаріїв скорочення викидів парникових газів, збільшення ефективного використання ресурсів при плануванні розвитку для таких секторів як промисловість, сільське господарство, транспорт та утилізація відходів.
Б. Реалізація СНВР-СРЕВР шляхом розробки та впровадження новітніх технологій чистої енергії, включаючи такі цілі:
1. Підсилення правової та політичної підтримки СНВР-СРЕВР, включаючи допомогу в дотриманні відповідного законодавства, положень, процедур та механізмів, що охоплюють розробку та впровадження технологій енергоефективності та відновлюваної енергії;
2. Розробка проектів чистої енергії та інституційного розвитку, що сприяють запровадженню методик та стратегій виробництва чистої енергії, та збільшення енергоефективності у житловому та комунальному секторах.
B.    Розробка єдиної бази даних з СНВР-СРЕВР та обмін досвідом і найкращими практиками з іншими країнами, що беруть участь в ПП СНВР.

USAID та Мінекономрозвитку домовилися, що після підписання Меморандуму про взаєморозуміння учасниками повинен бути спільно розроблений детальний робочий план, який визначить конкретні види діяльності відповідно до вищезазначених напрямків.
Цільові групи можуть включати, але не обмежуються наступними: Установи Уряду України, відповідальні за ініціативи у сфері глобальних змін клімату, стратегічне планування та економічний розвиток, такі як Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державне агентство екологічних інвестицій, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Міністерство екології та природних ресурсів та інші зацікавлені сторони в Уряді України; організації громадянського суспільства, що працюють з питаннями глобальних змін клімату, державний та приватний сектор.

ПРОЕКТ USAID "МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ"

 

 

 

БІЛБОРДИ

СІТІЛАЙТИ

 

БІЛБОРДИ

СІТІЛАЙТИ

БІЛБОРДИ



СІТІЛАЙТИ

 

БІЛБОРДИ



СІТІЛАЙТИ

 

БІЛБОРДИ

 

 

 







МЕТРОЛАЙТИ