АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії  з альтернативних джерел енергії.

До альтернативних джерел енергії відносяться наступні відновлювані джерела енергії: енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія,  енергія біомаси,  газу  з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та  вторинні  енергетичні  ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення  скидного  енергопотенціалу технологічних процесів. 

 
ЕНЕРГІЯ БІОМАСИ ЕНЕРГІЯ
ВІТРУ
 ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ ЕНЕРГІЯ
ВОДИ
ЕНЕРГІЯ
ДОВКІЛЛЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНА
ЕНЕРГІЯ


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ