ПРОЕКТ USAID "МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ"

Основною метою проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) є підвищення енергетичної безпеки України.

Цілі Проекту:

•    Удосконалення енергетичної політики;
•    Розвиток енергоефективності;
•    Збільшення інвестицій в енергетичний сектор.

Збільшена енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоресурсів.

Проект МЕР зробить свій вагомий внесок у розвиток енергетичних проектів USAID в Україні. Проект також підтримуватиме діяльність у сфері енергетики для досягнення загальних цілей та завдань енергетичного сектору України, в тому числі інтеграції із енергетичним законодавством ЄС. Крім того, важливим завданням проекту є значне скорочення викидів парникових газів, які є результатом неналежного використання енергетичних ресурсів на місцевому рівні.

Бюджет проекту складає 14.5 млн доларів США та розрахований на чотири роки.

Проект включає чотири напрямки діяльності:

1.    Удосконалення регуляторної та правової бази для енергоефективності та чистої енергії;
2.    Сприяння енергетичному плануванню, інвестиціям у енергоощадні технології та застосування відновлюваних джерел енергії;
3.    Розвиток потенціалу урядових та неурядових організацій щодо енергоефективності, відновлюваних джерел та зменшення викидів;
4.    Підвищення потенціалу Уряду України для розробки та впровадження стратегій низьковуглецевого розвитку.